Jelenlegi hely

Célcsoport Specifikus Szociális Ellátások

Szociális szakosított ellátásaink: Átmeneti Elhelyezést Biztosító Időskorúak gondozóháza

Az idősekgondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni (pl.: kórház utáni lábadozás). Az átmeneti elhelyezés nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak.

Miskolc egész közigazgatási területéről kerülnek felvételre azok a személyek, akik magukról átmenetileg gondoskodni nem képesek vagy az ilyen személyt ellátó család időleges tehermentesítésére (pl.: nyaralás, építkezés stb.) tudjuk vállalni, ellátni az idős személyt.

Igénybevétel módja: Önkéntes, mely kérelemre történik. A Kérelmet a lakóhelyéhez legközelebb eső illetékes szolgáltatási központban kérheti. Az ellátási forma személyi térítési díja jövedelemfüggő.

 

Bulgárföldi Gondozóház:      

Házunk földszintes, akadálymentesített, ezért mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető. A beköltözni vágyókat 3db 2 ágyas, 2db 3ágyas szobák várják. Minden lakószoba és a közösségi helyiségek jelzőcsengővel ellátottak. A bentlakók kis létszáma (max.12 fő) garantálja a családias légkört, napi 3x-i étkezést, mosást, folyamatos felügyeletet, orvosi ellátást, a szakrendelésekre, kórházi kezelésekre való időpont egyeztetését, kérését és az esetleges szállítás megszervezését. Szabadidős programjaink szintén ellátottjaink rendelkezésére állnak.

Arany Alkony Gondozóház: 

Házunk földszintes, akadálymentesített, ezért mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető. A beköltözni vágyókat 2db 2 ágyas, 1db 3ágyas, 2db 4ágyas szobák várják. Nők, férfiak illetve házaspár elhelyezése biztosítható. Minden lakószoba és a közösségi helyiségek jelzőcsengővel ellátottak. A bentlakók kis létszáma (max.15 fő) garantálja a családias légkört.

Szolgáltatásaink:  napi 3x-i étkezés, mosás, folyamatos felügyelet, orvosi ellátás, a szakrendelésekre, kórházi kezelésekre való időpont kérése és az esetleges szállítás megszervezése.

Zárt, tágas udvar biztosítja a levegőzést.

Észak –kiliáni Gondozóház:

Kétemeletes házunk zöld övezetben, tömegközlekedési eszközökkel és személyautóval is könnyen megközelíthető. Akadálymentesített (személyfelvonóval rendelkezik), ezért mozgáskorlátozottak számára is elérhető. A beköltözni vágyókat (nők, férfiak) 4db 2 ágyas szoba az első emeleten, 4db 2 és 1db 1 ágyas szobák várják a második emeleten. Minden lakószoba és a kiszolgáló helyiségek jelzőcsengővel ellátottak. A bentlakók kis létszáma (max.17 fő) garantálja a családias légkört, napi 3x-i étkezést, mosást, folyamatos felügyeletet, orvosi ellátást, a szakrendelésekre, kórházi kezelésekre való időpont egyeztetését, kérését és az esetleges szállítás megszervezését. Szabadidős programjaink, a kert, a nagy terasz szintén ellátottjaink rendelkezésére állnak.

 

Szociális alapellátásaink

Étkeztetés

Azoknak a szociálisan rászorulóknak napi egyszeri meleg étkeztetésről kell gondoskodni, akik önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A Szolgáltatási Központ ebédlőjében kulturált körülmények között, helyben el lehet elfogyasztani, azon jogosultak, akiknek egészségi állapota megengedi, saját maguk viszik el az ebédjüket a Szolgáltatási Központból. Amennyiben a jogosult kora, vagy egészségügyi állapa nem teszi lehetővé az ebéd elvitelét, lakásra szállítást igényelhet.

Intézményünk saját konyhával rendelkezik, ahol Kétféle menüsorból lehet választani!

Ezen kívül bárki korlátlanul igénybe veheti jövedelemtől függetlenül a vendégétkezést.

Igénybevétel módja:        Önkéntes, mely kérelemre történik. A Kérelmet a lakóhelyéhez legközelebb eső illetékes szolgáltatási központban kérheti.           Az étkeztetés hétfőtől péntekig, illetőleg hétfőtől szombatig rendelhető. Az ellátási forma személyi térítési díja jövedelemfüggő.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek, egészségügyi állapotának megfelelően- lakásán biztosítja.

Biztosított szolgáltatások:

Az alapvető gondozási-ápolási feladatok, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzősében illetve azok elhárításában való segítségnyújtás.

Lakáson végzett tevékenységek:

Személyi higiéné, étkeztetés segítése, mobilizálás

Lakáson kívüli tevékenységek:

 • Egészségügyi ellátás segítése, szociális juttatásokról és ellátásokról tájékoztatás és ezekben segítségnyújtás, kapcsolattartás segítése
 • Igénybevétel módja:                   Önkéntes, mely kérelemre történik.  Kérelmet a lakóhelyéhez legközelebb eső illetékes szolgáltatási központban kérheti.  A MEGÁLLAPÍTOTT NAPI GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET ELSŐÓRÁJA TÉRÍTÉSMENTES. Az ellátási forma személyi térítési díja jövedelemfüggő.
 • Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás

Biztosított szolgáltatások:

Az ellátás soránaz ellátottjaink otthonában felszerelt jelzőkészülék hivatott krízis esetén a gondozónőt értesíteni, aki riasztás esetén harminc percen belül a helyszínre érkezik és ellátja a házi segítségnyújtáshoz tartozó feladatokat. Az alapvető gondozási-ápolási feladatok, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzősében illetve azok elhárításában való segítségnyújtás.

Igénybevétel módja: Önkéntes, mely kérelemre történik. Kérelmet a lakóhelyéhez legközelebb eső illetékes szolgáltatási központban kérheti.  Az ellátási forma személyi térítési díja jövedelemfüggő.

Ellátási terület: Miskolc város közigazgatási területe

Kistérségi feladatellátás: Berzék, Böcs, Emőd, Kistokaj, Köröm, Mályi, Muhi, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Sajólád

         Nappali ellátás

Otthonukban élő, egészségügyi állapotú vagy idős koruk miatt szociális támogatásra szorulnak, de a magányt szeretnék elkerülni. Kulturált környezetben biztosítjuk a napközbeni tartózkodást.

 Lehetőséget biztosít:

·         Ruházat tisztítása (önköltséges mosás)

·         Egészségügyi felvilágosító előadások

·         Információ-nyújtás szociális ellátásokról

·         Útmutatás a kreatív időskor megvalósításához

·         Programok szervezése (kirándulások, színház, mozi látogatások).

Igénybevétel módja: Önkéntes, mely kérelemre történik. A Kérelmet a lakóhelyéhez legközelebb eső illetékes szolgáltatási központban kérheti.

Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 8:00-16:00

 

 

Támogató Szolgálat

Célja a fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

Feladata:           Speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése

Személyi segítő szolgálat működtetése: Információnyújtás, Tanácsadás Ügyintézés

Az ellátási körzet:                        Miskolc, Bükkszentkereszt, Répáshuta

Igénybevétel módja:                    Önkéntes, mely kérelemre történik. A Kérelem lap a telephelyen kérhető. Az ellátási forma személyi térítési díja jövedelemfüggő.

 

Közösségi Pszichiátriai Ellátás

A közösségi pszichiátriai ellátás célja:

 Az általa gondozott pszichiátriai betegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve integrálódjanak a közösségbe.

 Ennek érdekében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció minden formáját a pszichiátriai beteg otthonában illetve lakókörnyezetében biztosítja.

 Segítséget nyújt a pszichiátriai betegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában; a szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva.

A közösségi pszichiátriai gondozás keretében ellátottak köre:

Elsősorban a saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget;

 A tüneteket mutató, de eddig pszichiátriai kezelés alatt nem álló, illetve a pszichés zavar kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek.

A közösségi pszichiátriai ellátás szolgáltatásai:

 •  a személyes célok meghatározásának segítése,
 •  a változtatásra motiváló tényezők feltárása,
 •  problémamegoldó beszélgetések;
 •  életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése,
 •  az önellátásra való képesség javítása és fenntartása;
 •  tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról alkalmazkodás és kezelés teendőiről;
 •  a munkához való hozzájutás segítése,
 •  a szabadidő szervezett eltöltésének segítése,
 •  a szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése,
 •  tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről.

 

A szolgálat munkatársai a fenti szolgáltatásokat az ellátott otthonában illetve lakókörnyezetében

 • az ellátottak személyes céljaira és egyéni szükségletekre alapozva, gondozási terv alapján személyesen biztosítják vagy közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással segítik az azokhoz való hozzájutást. 
 • A közösségi pszichiátria ellátás igénybevételének módja:
 •  A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és az ellátást kérelmező (pszichiáter szakorvos illetve/vagy háziorvos javaslata alapján), az ellátást igénylő kérelmére történik.
 •  A szolgálatnál személyesen, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követő 14 napon belül a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után személyesen keresi fel az ellátásra váró pszichiátriai beteget.
 • Az ellátás terítésmentesen vehető igénybe. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó, illetve az ellátást igénybe vevő, valamint az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője megállapodást köt.
Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Annyi mindent el akarok még mondani, és annyi mindent át akarok még élni veled.- levél a lányomnak

Annyi mindent el akarok még mondani, és annyi mindent át akarok még élni veled - levél a lányomnak

A lánygyermekek világnapja margójára...Csak bámultam és gyönyörködtem benned mikor megszülettél, olyan tiszta, olyan nemes és olyan örökkévaló érzés volt. De aztán lement a nap, és mikor felébredtem máris kiskamasz lett belőled. Hová lett az idő, mikor gyorsult fel ennyire? Az édes magabiztos kisdedből lassan egy öntudatos, gátlásos, gyönyörű nagylány lesz.
Imádnivaló makkfigurák egy cseh grafikus apukától

Imádnivaló makkfigurák egy cseh grafikus apukától

Dubánci, avagy Petr Vaclavek MakkMarcijai, a háromgyermekes prágai apuka zseniális szüleményei.
Rajzpályázat Én és az állatok címmel

Rajzpályázat Én és az állatok címmel

A Debreceni Állatkert több mint 17 hektáron szolgál a környezeti nevelés színteréül és biztosít lehetőséget a tantervhez illeszkedő vagy tanórán kívüli foglalkozások megtartására. Az Állatok Világhete alkalmából rajzpályázatot hirdetett.
Hortobágyi Nemzeti Park Alkotópályázata

Hortobágyi Nemzeti Park Alkotópályázata

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság alkotópályázatot hirdet általános iskolás és középiskolás gyerekek, valamint felnőttek számára, melynek témája a LIFE IP GRASSLAND-HU  területek rovarvilága.
Ugrás az oldal tetejére